Tag Archives: hang cuu tro

Quảng Bình: Trưởng thôn lạm quyền phân phối hàng cứu trợ

Thay vì thực hiện theo đúng chủ trương của chính quyền xã Trung Trạch (Bố Trạch – Quảng Bình) trong việc phân phối hàng cứu trợ tới đúng tận các hộ gia đình bị ngập lụt thì ngược lại, Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này

Khánh Hòa: “Ngâm” hàng cứu trợ lũ lụt gần 2 tháng

Trong số 120 bao lớn hàng cứu trợ tiếp nhận, ngày 11 và 12-12 mặt trận giao chi đoàn thanh niên liên cơ quan phân loại, đóng gói, được 150 thùng carton quần áo, vật dụng còn sử dụng được, chiếm 60-70% tổng số. Số quá cũ nát sẽ xin ý kiến tỉnh ủy để tiêu hủy. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Vụ quần áo cứu trợ thành giẻ lau xe Nghệ An: nghiêm túc kiểm điểm những cá nhân vi phạm

Đề nghị tỉnh Nghệ An nghiêm túc kiểm điểm những cá nhân vi phạm, nhưng cũng phải xem xét một cách khách quan, toàn diện, nhìn đúng bản chất sự việc. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Những “con sâu” sống nhởn nhơ trên lòng tốt của người khác

Những tuần qua vừa , câu chuyện về hàng từ thiện tiếp tục quay trở lại, làm nóng dư luận. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , , | Bình luận về bài viết này