Tag Archives: hai nước ASEAN

Chủ tịch ASEAN lên tiếng về Biển Đông

Indonesia, chủ tịch hiện nay của ASEAN đã thúc giục tất cả các bên tranh chấp ở Biển Đông kiềm chế và trở lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này