Tag Archives: hai luat thue

Doanh nghiệp kêu trời vì thuế

VCCI và Bộ Tài chính đã cùng ngồi lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp xung quanh những vướng mắc từ hai luật thuế: Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Giá trị gia tăng (GTGT). Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , | Bình luận về bài viết này