Tag Archives: Hai bo

Điều hành giá xăng dầu: Hai bộ cãi ầm ĩ

Doanh nghiệp thì than lỗ, đề nghị trả giá xăng dầu về cho thị trường, doanh nghiệp tự quyết. Các chuyên gia thì cho rằng Nhà nước phải ấn mức sàn. Chưa ai chịu ai về cách điều hành giá xăng dầu hiện nay. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này