Tag Archives: Giu nghe nong

Giữ nghề nông thời đô thị hóa

Đô thị hoá, đất sản xuất còn rất ít, thậm chí không còn, để phong trào ND sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi phát triển, Hội ND các quận ở Hà Nội đã hướng dẫn ND tìm mô hình mới, chuyển nghề… Tiếp tục đọc

Advertisement
Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này