Tag Archives: gie lau xe

Những “con sâu” sống nhởn nhơ trên lòng tốt của người khác

Những tuần qua vừa , câu chuyện về hàng từ thiện tiếp tục quay trở lại, làm nóng dư luận. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , , | Bình luận về bài viết này