Tag Archives: giay chung nhan kinh te trang trai.

Quy định mới về cấp chứng nhận trang trại

Bộ NNPTNT vừa ban hành Thông tư số 27 quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này