Tag Archives: giao duc

Chi 1.600 tỷ đồng làm nông thôn mới

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch – Đầu tư, tổng nguồn vốn chi cho 15 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 từ ngân sách trung ương là 14.651 tỷ đồng. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Thiếu gì ăn đó

Sắp tới, vào học kỳ II của năm học 2010- 2011, Hà Nội sẽ triển khai đại trà việc giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch cho học sinh toàn thủ đô từ lớp 1 đến lớp 12. Trước đó, việc này đã thí điểm ở vài nơi và được ủng hộ nhiệt tình. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cà phê | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này