Tag Archives: giai quyet khieu nai

Trước năm 2015 hoàn thành cấp GCN quyền sử dụng đất

Nghị quyết Quốc hội nêu rõ: Trước năm 2015 cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này