Tag Archives: giai dap

Bệnh cháy lá trên cây chôm chôm

Xin các nhà khoa học giải đáp giùm hiện tượng cháy lá (rất nặng) trên cây chôm chôm rong riêng 1 năm tuổi. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?