Tag Archives: gan 1 trieu/ngay

Ươm rau màu lãi gần 1 triệu/ngày

Sản lượng tiêu thụ rau màu giống tăng từ 20 – 30% so với năm trước nhưng giá vẫn giữ ở mức ổn định. Sau khi trừ các khoảng chi phí, ông Sang thu lãi gần 1 triệu đồng/ngày. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này