Tag Archives: Festival hoa Da Lat

Người trồng hoa ôm nợ

Festival hoa Đà Lạt 2012 đã qua gần 4 tháng, nhưng đến nay 15 hộ xã viên của HTX Hiệp Lực (P.12, Đà Lạt) vẫn chưa nhận được tiền từ việc bán hoa. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này