Tag Archives: ep gia san pham

Doanh nghiệp cá tra đang… hại nhau

Cá tra Việt Nam (VN) không có được giá trị cao mặc dù là ngành độc quyền của VN. Bởi tình trạng tranh mua tranh bán, phá giá lẫn nhau giữa các doanh nghiệp (DN) VN đã tạo cơ hội cho các nhà nhập khẩu kiếm lợi. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?