Tag Archives: Dong Ky

Nông trang kinh dị… lúc nhúc rết, kỳ nhông

Đây là con kỳ đà dài ngoẵng đang lột da, kia là con kỳ nhông há cái miệng đỏ lòm như máu hù doạ mọi người. Rồi không biết từ đâu, lúc nhúc những con rết ngoe nguẩy trêu ngươi… Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này