Tag Archives: don tet

Chăm huệ đón tết

Hoa huệ (huệ ta) có tên khoa học là Polianthes tuberosa, khác với hoa huệ tây mà ở Đà Lạt gọi là hoa ly ly. Hoa huệ thích hợp khí hậu ôn hòa, không thích hợp với nhiệt độ quá thấp hay quá cao.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , | Bình luận về bài viết này