Tag Archives: doi pho voi

Doanh nghiệp tìm kế đối phó với hàng hóa Thái Lan

Cuộc thâm nhập và phổ biến của hàng hóa và các hệ thống bán lẻ Thái Lan một lần nữa đặt doanh nghiệp Việt trước bài toán cạnh tranh ngày càng gay gắt trên chính sân nhà. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này

Đối phó với”bẫy”của thương nhân Trung Quốc

Tranh mua, tranh bán do thị trường nông sản thế giới đang được giá. Trung Quốc chưa bao giờ ký nghị định thư với ta mà chỉ thích mua theo đường tiểu ngạch. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này