Tag Archives: dinh chi hieu luc cong nhan dieu kien dam bao vsattp

Công bố 21 cơ sở kinh doanh tôm có tạp chất

Bộ NNPTNT đã chính thức công bố danh sách 21 cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định của Bộ NNPTNT về “kiểm soát tạp chất trong tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất” với mức độ vi phạm lần đầu tiên. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?