Tag Archives: điều non

Bán điều non để trả nợ

Tình trạng cho vay tiền tính lãi suất cao khi đến thời điểm trả nợ không có tiền trả thì xiết đất trừ nợ đã làm nhiều hộ phải bán đổ bán tháo rẫy điều. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , | Bình luận về bài viết này

Bình Phước ngăn chặn bán điều non

UBND tỉnh Bình Phước chỉ thị: nghiêm cấm việc mua bán, sang nhượng đất xâm canh trong nhân dân trên địa bàn tỉnh dưới mọi hình thức; cương quyết cưỡng chế, thu hồi lại diện tích đất chính sách Nhà nước hỗ trợ đối với một số hộ dân đã cầm cố, sang nhượng trái phép và có biện pháp xử lý thích đáng. Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này