Tag Archives: de doanh nghiep

Lãi suất đè doanh nghiệp xuất khẩu

Doanh nghiệp nước ngoài tranh mua nguyên liệu ở khắp các địa phương, cùng với lãi suất ngân hàng cao khiến doanh nghiệp xuất khẩu trong nước kêu ca. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này