Tag Archives: danh du

Viết tiếp vụ truy thu và phạt thuế DNTN Ba Hoàng: Nhầm lẫn tai hại của cơ quan luật pháp?

các cơ quan luật pháp tỉnh Vĩnh Long phải sớm xem xét lại vụ việc này để khôi phục lại uy tín, danh dự của cá nhân ông Nguyễn Mạnh Hoàng và DNTN Ba Hoàng. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?