Tag Archives: dang “chet heo”

Rau an toàn đang “chết héo”

Sau nhiều năm đầu tư, phát triển, rau an toàn vẫn chỉ quanh quẩn ở TP.HCM, Hà Nội, “sống” hiu hắt trong siêu thị, chứ ra tới chợ là “chết héo”. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?