Tag Archives: dam Thuy Trieu

NM đường Khánh Hoà liên tục gây ô nhiễm: Sai phạm được bao che?

Từ kiến nghị của người dân, Sở TNMT Khánh Hòa đã lấy mẫu kiểm tra, kết quả phân tích khí thải của NMĐ cho thấy, các thông số bụi vượt tiêu chuẩn cho phép 1,26 lần; CO vượt 1,23 lần; riêng H2S vượt mức “khủng” từ 8,3 đến 16,9 lần Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?