Tag Archives: cua ta

Biển của ta ơi!

Tạo hóa đã ban tặng cho ta dải đất Việt Nam hai nghìn ki-lô-mét bờ biển. Người Việt Nam ai cũng yêu biển, bởi vì với họ biển cả cũng là quê hương. Và một số tác phẩm văn học đã nói giùm họ tình yêu thiết tha với biển cả. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?