Tag Archives: cu tru tai Viet Nam

Mở cửa đón kiều bào về làm viên chức

Không nên cấm viên chức đình công.Bởi vì người viên chức, người công nhân, người dân không còn quyền gì cả ngoài quyền phản ứng một cách tiêu cực bằng cách đình công để ép những người quản lý phải thực hiện đảm bảo quyền lợi cho người ta. Bây giờ mình lại cấm thì theo tôi nghĩ có nên không? Tôi nghĩ công chức là phục vụ nhân dân, trực tiếp giải quyết công việc của dân cho nên anh không được phép đình công, nhưng viên chức thì có thể”. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này