Tag Archives: cu trong vao…

Không thể cứ trông vào… sản lượng!

Tiền Giang hiện có 69.000ha cây ăn trái, mỗi năm đưa ra thị trường trên 1,2 triệu tấn sản phẩm. Một số nhà vườn trồng cây đặc sản thu nhập vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng/ha. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này