Tag Archives: Cu Lao Minh

Cù Lao Minh: Nhà vườn ồ ạt trồng chôm chôm

Vụ chôm chôm năm nay được giá. Hiện chôm chôm Thái và chôm chôm đường mùa nghịch giá rất cao gần 30.000 đ/kg, chôm chôm thường cũng không dưới 10.000 đ/kg. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?