Tag Archives: cong ty715

Làm kinh tế vườn, thu nhập trên 300 triệu đồng/năm

Rah Lan Dih (31 tuổi, người Jrai, ở làng Tung Chúc, xã Ia Khai, huyện Ia Grai – Gia Lai) là một trong những thanh niên dân tộc thiểu số được bình chọn là điển hình tiên tiến trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của Công ty 715 (Binh đoàn 15). Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này