Tag Archives: Cong tac tuyen truyen

Ngồi quán cà phê bàn chuyện làm đồng

Để đáp ứng cho công tác tuyên truyền khuyến nông và tạo điều kiện cho nông dân trao đổi kỹ thuật sản xuất, truyền đạt kinh nghiệm làm ăn, Trung tâm Khuyến nông An Giang đang thí điểm một số mô hình “Cà phê khuyến nông” trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?