Tag Archives: cong cu keo tay

Vì sao sạ lúa theo hàng khó ra sản xuất đại trà?

diện tích gieo thẳng lúa theo hàng bằng công cụ kéo tay (gieo sạ lúa theo hàng) là 46.034 ha. Các tỉnh có diện tích gieo sạ lúa theo hàng nhiều như: Thái Bình (10.000 ha), Thái Nguyên (7.000 ha), Hưng Yên (7.000 ha), Hà Nội (5.934 ha), Hà Nam (3.770 ha)…

Hiệu quả kinh tế cao Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này