Tag Archives: con ngheo kho

Tạo sức bật cho nông dân

Nông dân, chủ thể chính của tam nông luôn có đóng góp vô cùng lớn cho đất nước, kể cả trong chiến tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Vậy nhưng sự ghi nhận, tưởng thưởng cho họ nhiều khi chưa thật xứng đáng. Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , | 1 bình luận