Tag Archives: con khong la tu hue den lo von

Thất thu từ phụ phẩm, hạ giá mua chính phẩm

Từ cuối quý 2/2011, sản lượng cá tra nguyên liệu có dấu hiệu dư thừa, liên tục rớt giá. So với các tháng hồi đầu năm nay, giá cá giảm từ 17 – 24%, người nuôi chịu lỗ trong khi giá xuất khẩu vẫn khá cao. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này