Tag Archives: con dao hai luoi

Đủ kiểu gian lận

Nghị định 51/CP lộ diện không ít kẽ hở về quản lý và sử dụng hóa đơn, rất dễ bị các doanh nghiệp bất chính lợi dụng Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?