Tag Archives: co bao hiem

Sẽ tạm ứng viện phí cho người bị tai nạn giao thông

Đây là quy định trong dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn chi trả chi phí khám chữa bệnh cho người bị tai nạn giao thông có bảo hiểm y tế của liên bộ Công an – Tài chính – Y tế, đang được công bố lấy ý kiến. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này