Tag Archives: chuc pha san

Người chăn nuôi chực phá sản

Bán hay không bán đàn heo, gà đều lỗ, bán xong hết đàn thì nợ nần chồng chất. Vissan cũng lỗ, chợ ế ẩm. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này