Tag Archives: chuan ngheo

Tước cơ hội thoát nghèo

Với “chuẩn mới” sắp được ban hành 400 ngàn VNĐ/người/tháng ở nông thôn và 500 ngàn ở thành phố đã tính đến yếu tố lạm phát, tăng giá?Thậm chí tính đủ chi phí thực để đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho một người dân, dẫu là nghèo? Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này