Tag Archives: chu truong

Hai năm tam nông khởi sắc

Sau 2 năm, nhiều chủ trương, chính sách như đầu tư cho nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới… đã được hiện thực hoá, giúp tam nông có nhiều chuyển biến lớn so với trước. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này