Tag Archives: cho su phat trien

Huy động nguồn lực kiều bào cho sự phát triển

“Hãy trở về Việt Nam nhiều hơn để hiểu đất nước”, thứ trưởng bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, chủ nhiệm uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã nhắn gửi như vậy tới khoảng 4,5 triệu kiều bào đang học tập, làm ăn, sinh sống trên khắp thế giới. SGTT phỏng vấn thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nhân kỷ niệm ngày thống nhất đất nước. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cà phê | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này