Tag Archives: cho khach du lich

‘Quan tài’ Dìn Ký: Mất bò và làm chuồng

Tai nạn thương tâm từ vụ chìm tàu Dìn Ký, trong tuần qua, làm đau lòng rất nhiều người và có lẽ rất lâu, rất lâu nữa, mới có thể nguôi ngoai. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này