Tag Archives: cho ho ngheo

Nam Đàn: Hiệu quả từ dự án nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo

Với hình thức đầu tư trực tiếp, bước đầu mô hình chăn nuôi bò sinh sản do Trạm Khuyến nông Nam Đàn (Nghệ An) phối hợp với Ban quản lý Dự án khoa học công nghệ nông nghiệp tỉnh Nghệ An triển khai tại xã Nam Thái từ năm 2010 đã đạt được kết quả khả quan, giúp các hộ nghèo có phương tiện sản xuất, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này