Tag Archives: chinh vu

Sóc Trăng: Hành tím chất đống, nông dân điêu đứng

Sau cây lúa, tới lượt hành tím Vĩnh Châu (Sóc Trăng) lâm vào cảnh tắc đầu ra ngay chính vụ, khiến hàng ngàn nông hộ điêu đứng. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Thanh long chính vụ và trái vụ

Kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu các kỹ thuật bón phân thời kỳ đầu tư cơ bản cho cây thanh long. Bài viết kỳ này sẽ tập trung vào giai đoạn kinh doanh với 2 mùa vụ khác nhau: Chính vụ và trái vụ (thanh long thắp đèn). Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này