Tag Archives: chinh sach thue

Xuất khẩu cà phê… tê liệt

Quá nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cà phê đang ngừng hoạt động, không dám tiếp tục mua nguyên liệu hay xuất khẩu nữa. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này