Tag Archives: chim cảnh

Phất nhờ nuôi… sâu

nh Nguyễn Thanh Hà (ấp 4, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) không còn làm ruộng và nuôi gà, việc chính bây giờ là nuôi sâu gạo. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , | 1 phản hồi