Tag Archives: chiet cay

Cách chiết cây ăn quả nhanh ra rễ?

Chiết cành thường vào vụ xuân tháng 2-4 và vụ thu tháng 8-9. Vụ xuân chiết trước khi cây nhú lộc xuân. Nếu các loại cây rụng lá vào mùa đông, cần chiết sau khi lộc xuân đã trở thành lá bánh tẻ thì tỷ lệ cây sẽ ra rễ nhiều hơn. Tiếp tục đọc

Advertisement

Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này