Tag Archives: chien luoc viet – an

Biển Đông xuất hiện trong đối thoại chiến lược Việt – Ấn

Việt Nam và Ấn Độ đã đề cập vấn đề biển Đông trong cuộc họp Đối thoại chiến lược lần 2 và Tham khảo chính trị lần 5 giữa Việt Nam và Ấn Độ trong hai ngày 8 và 9-8 tại Hà Nội. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cà phê | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này