Tag Archives: chien cong oanh liet

Vì sao Ngô Quyền có thể đánh tan quân Nam Hán?

Ngợi ca Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng, nhà sử học Lê Văn Hưu viết trong Đại Việt sử ký toàn thư:”Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới họp của đất Việt ta mà phá được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước xưng vương, làm cho người phương Bắc không dám lại sang nữa. Có thể nói là một cơn giận mà yên được dân, mưu giỏi mà đánh cũng giỏi vậy”. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này