Tag Archives: chi can

Nhân nuôi giun quế để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm… hay dùng giun đất để xử lý chất thải chăn nuôi không còn là chuyện lạ. Thế nhưng, mới đây các nhà khoa học thuộc Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật còn dùng giun đất để giúp xử lý rác thải hữu cơ. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này

Xử lý 3 tạ rác, chỉ cần… 1 lạng giun

Nhân nuôi giun quế để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm… hay dùng giun đất để xử lý chất thải chăn nuôi không còn là chuyện lạ. Thế nhưng, mới đây các nhà khoa học thuộc Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật còn dùng giun đất để giúp xử lý rác thải hữu cơ. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này