Tag Archives: chan tha

Nuôi dê thịt rất dễl

Theo Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng, Nông dân có thể nuôi dê theo hình thức chăn thả hoặc nhốt chuồng. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này