Tag Archives: cay vai

Nông dân lo vì vải… được mùa

Còn khoảng hơn hai tháng nữa, vải thiều Bắc Giang sẽ vào chính vụ. Một câu hỏi lớn lại được đặt ra với những người trồng vải lúc này: Tình trạng “được mùa rớt giá” có tái diễn? Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?