Tag Archives: Cay rom luong kho

Lợi ích từ cây rơm “lương khô”

Hình thành các “cây rơm lương khô”. Sau vụ gặt, thay vì đốt luôn rơm ngoài ruộng như lâu nay, đồng bào đã phơi khô và mang về chất thành cây. Mùa rét về, rơm được bỏ vào chuồng, vừa giữ ấm cho gia súc nhưng đó cũng là loại “lương khô” tốt nhất nếu cỏ voi “hoá đá”. Tiếp tục đọc

Advertisement

Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này