Tag Archives: cay chom chom

Kỹ sư Lê Văn Đơn Tạo hoa chét để chôm chôm đậu trái

kỹ sư Lê Văn Đơn xử lý bằng cách tạo hoa chét. “Để tạo hoa chét trên chôm chôm nhà vườn phải tiếp tục tạo khô hạn khoảng 7-10 ngày (vì trước đó đã áp dụng giải pháp hạn chế nước). Vừa hết thời gian tạo khô hạn, phải bón 400- 500gram phân uréa/gốc. Bước tiếp theo là tưới đẫm nước liên tục 3-4 ngày, rồi ngưng tưới. Sau 5-7 ngày, hoa cũ, trái tiêu sẽ rụng hết. Và 5-7 ngày sau cây sẽ cho hoa mới, gọi là hoa chét” Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bệnh cháy lá trên cây chôm chôm

Xin các nhà khoa học giải đáp giùm hiện tượng cháy lá (rất nặng) trên cây chôm chôm rong riêng 1 năm tuổi. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?